Wprowadziliśmy promocję przy zakupie kawy udostępniając karty stałego klienta. Każda zakupiona kawa to jeden stempel. W przypadku zebrania dziesięciu stempli dowolna kawa z menu jest gratis. Termin ważności promocji dostępny jest na karcie, którą wydajemy wraz z zakupioną kawą.

KSK kawa